Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Galago
Adress
Box 17506
Postnummer
118 91
Postort
Stockholm
Bankgironummer
179-0591
Organisationsnummer
556798-0957

Betalare

 •  
  Dragningen utförs den sista bankdagen i månaden. Bindningstid 2 år.
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Epost *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer är ej obligatoriskt.

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *