Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
AB Hallstahem
Adress
Box 64
Parkgatan 4
Postnummer
73422
Postort
Hallstahammar
Bankgironummer
448-9472
Organisationsnummer
556046-4421

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Hyresgästens personnummer *
 •  
  Telefonnummer
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Objektnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *