Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
NÄTVERKSTAN KULTUR I VÄST AB
Adress
Box 311 20
Postnummer
40032
Postort
Göteborg
Bankgironummer
360-2380
Organisationsnummer
556500-8009

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Epost *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betaltjänstleverantör=bank. Betalar-/kundnummer är ej obligatoriskt, men hjälper oss i hanteringen. Om du tidigare varit prenumerant står kundnumret på baksidan av tidningen och på fakturan.
 •  
  Meddelande
 •  
  Telefonnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *