Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  Region Gävleborg
  Adress
  Box 125
  Besöksadress: Köpmangatan 3
  Postnummer
  826 23
  Postort
  SÖDERHAMN
 • Bankgironummer
  854-4447
  Organisationsnummer
  232100-0198
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 •  
  Telefonnummer *
 •  
  BILJETTVAL
 •  
  Välj den ålderskategori som biljetten ska gälla för.
  Senior är du tidigast från den månad du fyller 65 år.
  Förmånstagare är den som har förmånsintyg från försäkringskassan.
 •  
  Ålderskategori *
 •  
  Län/Zonbiljett, fylls ej i av seniorer/förmånstagare.
 •  
  Län-/zonbiljett
 •  
  Om Du valt en zonbiljett, ange nedan från vilken ort och till vilken ort du vill resa, t.ex Gävle - Gävle, Ljusdal - Hudiksvall. Fylls även i av förmånstagare som valt "Förmånstagare - zon"
 •  
  Zonbiljett, från ort
 •  
  Zonbiljett, till ort
 •  
  SJ tågtillägg?
 •  
  Ytterligare information om resor med andra trafikföretag finns på hemsidan.
  https://xtrafik.se/biljettsamarbeten
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  


 •  
  Biljetten ska gälla fr o m? *
 •  
  X-trafiks köpvillkor för köp via autogiro finns på hemsidan:
  https://xtrafik.se/autogiro
 •  
  X-trafiks köpvillkor för autogiro *
 •  
  Övriga upplysningar
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Vi kommer att behandla er ansökan under månaden och en orderbekräftelse skickas senast 10 dagar innan startdatum.Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *