Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  Gullspångs Fibernät Ekonomisk För.
  Adress
  c/o Fiberfaktura Sverige AB
  Torggatan 24
  Postnummer
  541 30
  Postort
  Skövde
 • Bankgironummer
  5103-4064
  Organisationsnummer
  769627-9087
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 •  
  Fiberförening *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer = ditt kundnummer hos Gullspångs fibernät, 4 siffror. Finns längst upp i högra hörnet på din faktura.Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *