Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Gullspångs Fibernät Ekonomisk För.
Adress
c/o Fiberfaktura Sverige AB
Torggatan 24
Postnummer
541 30
Postort
Skövde
Bankgironummer
5103-4064
Organisationsnummer
769627-9087

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Fiberförening *

 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer = ditt kundnummer hos Gullspångs fibernät, 4 siffror. Finns längst upp i högra hörnet på din faktura.

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *