Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  AB Akademikerförsäkring i Stockholm
  Adress
  Box 30120
  Postnummer
  104 25
  Postort
  Stockholm
 • Bankgironummer
  234-6229
  Organisationsnummer
  556463-0035
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 •  
  E-post *
 •  
  Telefonnummer *
 •  
  Om du tidigare har betalat via e-faktura:
  Glöm inte att avanmäla dig som e-fakturakund hos oss när du anmäler dig för betalning via autogiro. Det går inte att ha en kombination av dessa två betalsätt. Om du trots detta registrerar båda betalsätten kommer vi att ändra detta till autogirobetalning.
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Observera!
  1. Namn och adress måste stämma överens med kontohavarens bankuppgifter och personnummer.

  2. Om kontohavaren är annan än gruppmedlem/försäkringstagare måste även kundnummer anges.Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *