Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
KÖPINGS KOMMUN
Adress
Rådhuset, Stora torget
Postnummer
731 85
Postort
Köping
Bankgironummer
5262-9888
Organisationsnummer
212000-2114

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer hittar du upptill på din faktura. Ange ett kundnummer för respektive faktura som du vill betala via autogiro.
  Exempel på kundnummer är BOU123456789, MSK123456789, VOO123456789, TR123456789
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *