Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Region Gävleborg
Adress
Box 125
Besöksadress: Köpmangatan 3
Postnummer
826 23
Postort
SÖDERHAMN
Bankgironummer
854-4447
Organisationsnummer
232100-0198

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Telefonnummer *
 •  
  E-postadress
 •  
  BILJETTVAL
 •  
  Välj biljett under den ålderskategori som biljetten ska gälla för.
  Senior är du tidigast från den månad du fyller 65 år.
  Förmånstagare är den som har förmånsintyg från försäkringskassan.
 •  
  Senior

 •  
  Förmånstagare

 •  
  Vuxen

 •  
  Studerande

 •  
  7-19 år

 •  
  ZONBILJETT
  Om Du valt en zonbiljett, ange nedan från vilken ort och till vilken ort du vill resa, t.ex Gävle - Gävle, Ljusdal - Hudiksvall.
 •  
  Zonbiljett, från ort
 •  
  Zonbiljett, till ort
 •  
  Ytterligare information om resor med andra trafikföretag finns på hemsidan.
  https://xtrafik.se/biljettsamarbeten
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •   •  
  Biljetten ska gälla fr o m? *

 •  
  Köpvillkor vid tecknandet av autogiro via X-trafik, samt resevillkor och behandling av personuppgifter (GDPR) finns att läsa om på vår hemsida.
  https://www.xtrafik.se
 •  
  X-trafiks köpvillkor för autogiro *

 •  
  Övriga upplysningar
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Vi kommer att behandla er ansökan under månaden och en orderbekräftelse skickas senast 10 dagar innan startdatum.
 •  
  Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0771-9 10 10 9

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *