Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Love and Hope
Adress
Box 163
Postnummer
576 24
Postort
SÄVSJÖ
Bankgironummer
900-5232
Organisationsnummer
802420-5968

Betalare

 •  
  Tack för att du vill bli fadder. Din gåva är med och hjälper & räddar utsatta barn och unga kvinnor.

  Kontohavarens betaltjänstleverantör betyder att du ska där ange din banks namn.
 •  
  Min månadsgåva *

 •  
  Annat belopp
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Telefonnummer
 •  
  Mejladress
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *