Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
MESHEWE
Adress
Timmermansgatan 22
Postnummer
118 55
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5232-1643
Organisationsnummer
802508-1053

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Mailadress *
 •  
  Telefonnummer
 •  
  Här väljer du om du vill vara MÅNADSGIVARE eller MEDLEM.

  Som månadsgivare väljer du själv det belopp som dras varje månad (50 kr eller mer).
  Ditt medlemskap kan du välja att betala månadsvis (20 kr eller mer) eller årsvis (240 kr eller mer).
 •  
  Månadsgivare/medlem *

 •  
  Här väljer du belopp per mån/år *

 •  
  Annat belopp
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Normalt är clearingnr de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnr ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000).
 •  
  Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer:
  Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de
  fyra första siffrorna i kontonumret. PlusGirokontot i Nordea: Clearingnummer = 9960.
 •  
  Betalar-/kundnummer ska inte fyllas i.
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Kommentar

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *