Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Solna Stad
Adress
Stadshusgången 2
Redovisning 4 tr
Postnummer
171 86
Postort
Solna
Bankgironummer
5571-2764
Organisationsnummer
212000-0183

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Vänligen välj förvaltning i rullistan nedan som du enligt din faktura betalar avgift till
 •  
  Förvaltning *

 •  

  AVGIFTER
 •  
  Barn- och utbildningsförvaltningens avgifter
  -Förskoleavgift
  -Skolbarnomsorg
  -Fritidsabonnemang
 •  
  Omvårdnadsförvaltningens avgifter
  -Omsorgsavgift
  -Trygghetslarm
  -LSS
  -Hyror
 •  
  Socialförvaltningens avgifter
  -Omsorgsavgift
  -Hyror
  -Måltidsavgift
 •  
  Tekniska förvaltningens avgifter
  -Hyror bostäder
  -Hyror lokaler
  -Hyror garagebox
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  VIKTIGT! Kund/fakturamottagare (Om fakturorna skickas till annan person än betalaren måste kundens uppgifter fyllas i här.)
 •  
  Fakturamottagarens namn
 •  
  Fakturamottagarens personnummer
 •  
  Fakturamottagarens adress
 •  
  Fakturamottagarens adressrad 2
 •  
  Fakturamottagarens postnummer
 •  
  Fakturamottagarens postort

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *