Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Lottericentralen/ Datumlotteriet
Adress
11394 Stockholm
Postnummer
11394
Postort
Stockholm
Bankgironummer
415-9422
Organisationsnummer
556137-6582

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Telefon
 •  
  Betalar-/kundnummer
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  E-post

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *