Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
LÄRARFÖRBUNDET
Adress
BOX 12229
Postnummer
10229
Postort
Stockholm
Bankgironummer
571-3730
Organisationsnummer
802015-5050

Betalare

 •  
  Personnummer *
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Avdraget till Lärarförbundet verkställs den näst sista bankdagen i månaden och börjar normalt fungera månaden efter vi fått in ditt medgivande.

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *