Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  LÄRARFÖRBUNDET
  Adress
  BOX 12229
  Postnummer
  10229
  Postort
  Stockholm
 • Bankgironummer
  571-3730
  Organisationsnummer
  802015-5050
Betalare
 •  
  Personnummer *
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Avdraget till Lärarförbundet verkställs den näst sista bankdagen i månaden och börjar normalt fungera månaden efter vi fått in ditt medgivande.Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *