Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Sileo Kapital AB
Adress
Box 1801
Postnummer
41141
Postort
Göteborg
Bankgironummer
308-2963
Organisationsnummer
556878-6403

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Mobilnummer
 •  
  Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *