Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
MTWAPA Trauma & Rehab Center
Adress
Box 35
Postnummer
57821
Postort
Aneby
Bankgironummer
112-0575
Organisationsnummer
802501-9301

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Belopp att betala månadsvis *

 •  
  Valfritt belopp

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *