Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
SOLNA STAD
Adress
Stadshusgången 2
Redovisningsenheten 4 tr
Postnummer
17186
Postort
Solna
Bankgironummer
994-8522
Organisationsnummer
212000-0183

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Vänligen välj förvaltning i rullistan nedan som du enligt din faktura betalar avgift till
 •  
  Förvaltning *

 •  
  Barn- och utbildningsförvaltningens avgifter

  Förskoleavgift
  Skolbarnomsorg
  Fritidsabonnemang
 •  
  Omvårdnadsförvaltningens avgifter

  Omsorgsavgift
  Trygghetslarm
  LSS
  Hyror
 •  
  Socialförvaltningens avgifter

  Omsorgsavgift
  Hyror
  Måltidsavgift
 •  
  Tekniska förvaltningens avgifter

  Hyror bostäder
  Hyror lokaler
  Hyror parkeringsplatser
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer är ditt personnummer och anges ÅÅMMDDXXXX
 •  
  Kund/fakturamottagare (om annan än betalaren)
 •  
  Namn
 •  
  Personnummer
 •  
  Adress
 •  
  Adressrad 2
 •  
  Postnummer och ort

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *