Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  Landstinget i Kalmar Län
  Adress
  Box 601
  Postnummer
  391 26
  Postort
  KALMAR
 • Bankgironummer
  5302-4592
  Organisationsnummer
  232100-0073
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 •  
  Förtydliganden:
  I fältet kontohavarens betaltjänstleverantör ska du ange aktuell bank där kontot finns som ska användas för autogiro.

  I fältet *Betalar-/kundnummer" anges fakturamottagens personnummer.

  I Fältet "Kundens namn" anges fakturamottagens namn.
 •  
  Förtydligande:

  Det är möjligt att via Autogiro betala någon annan persons fakturor. Betalaren och kund behöver inte vara samma person.
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Kundens namn *
 •  
  Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som betecknar ett kontor eller en avdelning hos betaltjänstleverantören, se kontoutdraget. Normalt är clearingnumret de första fyra siffrorna i kontonumret. Swedbank har ibland fem siffror, ex 8327 - 9XXXXX. Utelämna då femte siffran, i detta fall 9.
 •  
  Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja med 6 (hittar du inte det ange 6000). Personkonto i Nordea där kontonumret är samma som ditt personnummer: Clearingnummer = 3300 – ÅÅMMDDXXXX. Personkonto i Nordea där kontonumret inte är ett personnummer: Clearingnummer = de fyra första siffrorna i kontonumret.
 •  
  PlusGirokontot i Nordea Clearingnummer = 9960.Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *