Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Assyrier Utan Gränser
Adress
Box 77
Postnummer
145 01
Postort
Norsborg
Bankgironummer
900-1215
Organisationsnummer
802436-5481

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Ange Privatperson/Företag: *

 •  
  Telefonnummer *
 •  
  E-postadress
 •  
  Bidrag per månad (kr) *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *