Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
LEDARNA
Adress
Box 12069
Postnummer
102 22
Postort
Stockholm
Bankgironummer
114-6224
Organisationsnummer
802000-1833

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Ange ert personnummer ÅÅÅÅmmdd-xxxx i fältet Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *