Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Affärsverken AB
Adress
Box 530
Postnummer
371 23
Postort
Karlskrona
Bankgironummer
455-5652
Organisationsnummer
556049-4733

Betalare

 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Kontoinnehavarens namn *
 •  
  mailadress
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Kundens personnummer *
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *