Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
SVENSKA BIBELSÄLLSKAPET
Adress
Bangårdsgatan 4A
Postnummer
753 20
Postort
UPPSALA
Bankgironummer
900-6263
Organisationsnummer
802000-3292

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Telefonnr/Mobilnr *
 •  
  E-postadress
 •  
  Betalarnr/kundnummer är ditt personnummer, 10 siffror utan bindestreck.
  (Exempel 6305127712)
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Ändamål *

 •  
  Belopp *
 •  
  Betaltjänsteleverantör = Din banks namn
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Dragning av beloppet sker den sista vardagen i månaden.
 •  
  Ev meddelande till Bibelsällskapet

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *