Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
O BOHLIN BYGGNADS AB
Adress
Lilla torget 4
Postnummer
411 18
Postort
GÖTEBORG
Bankgironummer
467-0253
Organisationsnummer
556420-5127

Betalare

 •  
  Observera, du behöver fylla i ditt kundnummer hos oss.
  Det är samma nummer som kontraktsnumret men utan bindestreck.
  Du finner numret på din senaste hyresavi.
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *