Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
HSK Fastigheter AB
Adress
Kristian IV:s väg 3
Box 818
Postnummer
30118
Postort
Halmstad
Bankgironummer
5985-0842
Organisationsnummer
556528-0046

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *