Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter
Betalningsmottagare
 • Namn
  TYRESÖ KOMMUN
  Adress
  Ekonomiservice pl 4
  Postnummer
  13581
  Postort
  TYRESÖ
 • Bankgironummer
  5526-6829
  Organisationsnummer
  212000-0092
Betalare
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer
  Postort
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalningar som medgivandet avser *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *