Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
TYRESÖ KOMMUN
Adress
Ekonomiservice pl 4
Postnummer
13581
Postort
TYRESÖ
Bankgironummer
5526-6829
Organisationsnummer
212000-0092

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalningar som medgivandet avser *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *