Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Stiftelsen Våga va' Dig Själv!!!
Adress
Box 38197
Postnummer
100 64
Postort
Stockholm
Bankgironummer
900-7394
Organisationsnummer
802424-9313

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Belopp *

 •  
  Valfritt Belopp (kr)
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Tack för ditt stöd!!!
  Det ger fler chansen till en bättre vardag.

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *