Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
LANDSHYPOTEK BANK AB
Adress
Box 114
Postnummer
58102
Postort
Linköping
Bankgironummer
5187-9450
Organisationsnummer
556500-2762

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Alternativ *

 •  
  Önskar registrera nedan angivna lån
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *