Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
ARBETAREN TIDNINGS AB
Adress
Box 6507
Postnummer
113 83
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5539-2369
Organisationsnummer
556542-8413

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Din e-post
 •  
  Ditt mobilnummer
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Eventuell premie eller rabatt

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *