Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
LJUS I ÖSTER
Adress
Gårdsfogdevägen 18A
Postnummer
168 67
Postort
Bromma
Bankgironummer
900-3625
Organisationsnummer
802003-0972

Betalare

 •  
  Ja, jag vill ge min gåva via autogiro en gång per månad!
 •  
  Månatligt belopp *
 •  
  Ändamål

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *