Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
ÖRESUNDSKRAFT AB
Adress
Box 642
Postnummer
251 06
Postort
Helsingborg
Bankgironummer
5155-5001
Organisationsnummer
556089-7851

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  e-post
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *