Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
ANIMAL PROTECTION NETWORK
Adress
Box 24 198
Postnummer
104 51
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5829-8373
Organisationsnummer
802418-6812

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  e-post
 •  
  Jag har fyllt 18 år och stödjer Animal Protection Network som Djurfadder med följande månadsbidrag via autogiro:
 •  
  Välj belopp

 •  
  eller eget belopp, från 25 kr,
 •  
  Månadsbidraget överförs den 29:e varje månad. I bidraget ingår ett medlemskap i Animal Protection Network
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *