Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
YDEWALLS AFFÄRSBYRÅ AB
Adress
Tingshusgatan 6
Postnummer
641 45
Postort
Katrineholm
Bankgironummer
143-7953
Organisationsnummer
556160-1740

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  E-post (hyresavi skickas hit) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *