Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Nema Problema
Adress
Hälsingegatan 49
Postnummer
11331
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5173-1172
Organisationsnummer
802505-9208

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Mailadress *
 •  
  Belopp *

 •  
  Ange annat belopp
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *