Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Sam-Hjälp
Adress
Kungsängsvägen 5
Postnummer
554 56
Postort
Jönköping
Bankgironummer
5701-5646
Organisationsnummer
826002-2630

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Ändamål *

 •  
  Meddelande till Sam-Hjälp
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Summa att dra varje månad *

 •  
  Datum för betalning *


 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *