Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
UPPSALASTÖDET
Adress
c/o Rundqvist
Linnégatan 16 B
Postnummer
753 32
Postort
Uppsala
Bankgironummer
5488-0778
Organisationsnummer
802527-6448

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Mobilnummer *
 •  
  E-post *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Belopp *

 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *