Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Hässlehem AB
Adress
Box 184
Postnummer
281 22
Postort
Hässleholm
Bankgironummer
5688-2822
Organisationsnummer
556134-4747

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  I fältet för Betalar-/kundnummer:
  Detta fält behöver ej fyllas i.

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *