Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Mälarenergi AB, Utjämnad betalning
Adress
Box 14
Postnummer
721 03
Postort
Västerås
Bankgironummer
337-7280
Organisationsnummer
556448-9150

Betalare

  •  
    Autogiroanmälan Utjämnad betalning
  •  
    Namn*
    Adress


    Postnummer

    Postort
  •  
    Betalar-/kundnummer
  • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
    Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
    Kontonummer inklusive clearingnummer *
    Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
  •  
    Kund och kontohavare måste vara samma person.

  • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *