Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
SVENSKA KOMMITTEN MOT ANTISEMITISM
Adress
BOX 22330
Postnummer
104 22
Postort
STOCKHOLM
Bankgironummer
861-6112
Organisationsnummer
802011-2275

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  E-post *
 •  
  Telefon / mobil
 •  
  Betalar-/kundnummer
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Avser följande medlemsavgift *

 •  
  Meddelande / övrig information

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *