Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Kretslopp Sydost
Adress
Moskogen 101
Box 868
Postnummer
39128
Postort
Kalmar
Bankgironummer
5734-9409
Organisationsnummer
222000-1883

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *