Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
VI HÅLLER OSS PÅ JORDEN
Adress
Halsviksvägen 25
Postnummer
43084
Postort
Styrsö
Bankgironummer
5112-3099
Organisationsnummer
802522-7722

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Belopp att sätta in varje månad *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  E-post *
 •  
  Telefonnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *