Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
AB Ystadbostäder
Adress
Stortorget 2 A
Postnummer
271 43
Postort
Ystad
Bankgironummer
5065-4607
Organisationsnummer
556073-8857

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Objektnummer *
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Betalar-/kundnummer är kontoinnehavarens personnummer i format ÅÅMMDDXXXX

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *