Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
Arboga kommun
Adress
Box 45
Postnummer
732 21
Postort
ARBOGA
Bankgironummer
5676-7981
Organisationsnummer
212000-2122

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  1. Medgivandet avser *

 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  2. Medgivandet avser även:

 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  3. Medgivandet avser även:

 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  4. Medgivandet avser även:
 •  
  Betalar/kundnummer


 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *