Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
SVEDALA KOMMUN
Adress
Kommunhuset
Postnummer
233 80
Postort
SVEDALA
Bankgironummer
5855-0492
Organisationsnummer
212000-1074

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *