Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
geeffektivt.se
Adress
Birger Jarlsgatan 57C
C/O Effektiv Altruism Sverige
Postnummer
113 56
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5232-3524
Organisationsnummer
802506-1261

Betalare

 •  
  Namn, men inte adress, obligatoriskt.
 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Belopp i kronor *
 •  
  Önskat datum i månaden för dragning

 •  
  Om du har ett betalarnummer från geeffektivt.se, vänligen ange detta, så ser vi vilken/vilka organisation(er) pengarna ska gå till.

  Om du önskar ge till flera organisationer, vänligen använd ett betalarnummer från geeffektivt.se.

  Önskar du enbart ge till en kan du använda rullistan för "Mottagande organisation".
 •  
  Betalar-/kundnummer
 •  
  Mottagande organisation


 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *