Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
OLOF PALMES MINNESFOND
Adress
Box 836
Postnummer
10136
Postort
Stockholm
Bankgironummer
5828-7400
Organisationsnummer
802012-5384

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 •  
  Telefon *
 •  
  Epost
 •  
  Välj belopp *

 •  
  Valfritt belopp
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *