Autogiroanmälan, medgivande
* Obligatoriska uppgifter

Betalningsmottagare

Namn
UNITE 2 LEARN
Adress
Arntorpsgatan 26
Postnummer
44245
Postort
Kungälv
Bankgironummer
5108-2261
Organisationsnummer
802501-4732

Betalare

 •  
  Namn*
  Adress


  Postnummer

  Postort
 • Bankkonto som pengarna ska dras ifrån
  Kontohavarens betaltjänsteleverantör (bank) *
  Kontonummer inklusive clearingnummer *
  Kontoinnehavarens personnummer (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) *
 •  
  Belopp i SEK *
 •  
  Betalar-/kundnummer

 • Jag har tagit del av och godkänner villkoren för Autogiro *